Refikler Komünü

Yeni bir toplumsallığın ve başka bir dünyanın mümkün olduğu iddiasında olan Refikler; tahakkümün, hiyerarşinin ve ayrıcalığın olmadığı bir dünya hayaliyle ortak yaşam pratikleri yaratmayı ve çoğaltmayı hedefleyen bir komündür.

Refikler Komünü olarak, Muğla Fethiye ve Çanakkale Bayramiç’de toplamda 60 dönüm arazide tarım ve doğadan toplayıcılık yapıyor, gıda üretiyoruz. Ekolojik bir yaklaşımla hareket ediyor, insan merkezli, doğa üzerindeki tahakküm kurma anlayışının dışında, mistik ve ilkelci tutumları reddeden bir yaşantıyı sürdürüyoruz. Aynı zamanda,  toplumsal mücadelelerin içinde olmayı önemsiyor, bunun için işbirlikleri, ortak çalışmalar örgütleme çabası içinde oluyoruz. İlkesel bir zeminde kurduğumuz yaşamı, aklı-fikri birlikte çoğaltmaya,  katılıma ve yol arkadaşlığına açık bir yapıyız.

Yeni bir toplumsallığın ancak mevcut kabuller dünyasıyla hesaplaşma derdini taşıyan öznelerle gerçekleşebileceğini biliyoruz. Bu süreçte eleştirel ve deşifre edici bir yaklaşımla, içine doğduğumuz tahakkümcü, hiyerarşik, ayrıcalıkçı ve mülkiyetçi zihniyet tarafından inşa edilmiş kişilik ve kimliklerimizin mülkünden kurtulmayı, komünal bir yaşamın öznesi olmanın bedenimiz ve zihnimizle bu varoluşa uygun yeni bir ilişki kurmayı gerektirdiğini kabul ve iddia ediyoruz.

Bu yaşamı kurmanın; bir seyir-süreç,bütünsel bir varoluş hali olduğunu; bu sürecin hazır özneleri olmadığımızı, belirsizliklerle yürüme cesareti gerektirdiğini; kendimize vaat ettiğimiz özgürlüğe tahammül gücümüz olmadığını, bu gücü ancak bir toplumsallık içinde bulabileceğimizi; dostluğu, yol arkadaşlığını, yol arkadaşına güveni, açıklığın ve yanlışlarını kabul edebilmenin yaşamı kolaylaştırıcılığını; her insanın yapabilme potansiyeline sahip olduğunu, istediğimiz yaşamı gerçekleştirmenin önündeki en büyük engelin kendimiz olduğunu, bu sürecin gerilimli bir süreç olacağını, bu süreçte çözüm üretmeyi sürdürmenin önemini unutmadan yol alıyoruz.

Komün çözümdür.  İçine doğduğumuz yapıya eğitilerek entegre olmamızı ve çıkış yollarına yönelmemizi engelleyen zihniyet kabullerini değiştirebilmek, kırabilmek için çözümdür. Komün, hem tek başına hem de başkalarıyla toplumsalın sorumluluğunu alabilmek anlamına gelen mikro toplumsal bir yapı olarak, kurulacak yeni toplumsallığın temel birimidir. Yaşadığımız dünyanın sosyal, ekonomik ve ekolojik sorunların yanında içinde bulunduğumuz bireyciliğe, atomizasyona karşı da çözümdür.

Bugünden komünal bir ilişki kurarak yaşamamızın önünde kendimizden başka engel yok. Komün hemen şimdi mümkündür.

Bunları da beğenebilirsiniz